HOME WAAROM DOOR WIE VOOR WIE NIEUWS JAARSTUKKEN

Het werk is jaren geleden begonnen door Judith Huizinga. Zij bouwde in de jaren tachtig samen met mensen ter plaatse een kleine kampong op het eiland Bali. Zij woonde op de kampong, nam deel aan het dagelijks leven, sprak goed Indonesisch en ondersteunde mensen in woord en daad. Door haar grote betrokkenheid en inzet werd zij als familie beschouwd en kreeg zij ongekende ingangen. Hierdoor werd zij vertrouwenspersoon voor vele families. Zo werd haar duidelijk waar steun nodig is en kon zij bruggen slaan tussen verschillende werelden. Judith bood steun aan gezinnen waarin werkloosheid heerste. In Indonesië is de werkloosheid onder de beroepsbevolking zeer hoog. Dit betekent dat er dan niets is, geen werkloosheidsuitkering of andere uitkering, geen mogelijkheid om gebruik te maken van gezondheidszorg, geen eten, geen schoolopleiding voor de kinderen. Ondanks het feit dat er leerplicht is in Indonesië, kunnen veel kinderen niet naar school. Er is namelijk geld nodig voor de verplichte schooluniformen, voor schoenen en een schooltas, voor het inschrijfgeld van school, voor schoolboeken en schrijfmaterialen en  voor tussentijdse toetsen. Daarnaast bood Judith zo nodig ook andere materiële steun bij ziekte of honger. In de loop der jaren hebben veel kinderen een schoolopleiding kunnen volgen en afronden. Een aantal van hen heeft inmiddels een baan en ondersteunt nu op hun beurt familie en/of broertjes en zusjes.
Vanwege gezondheidsredenen is het voor Judith niet meer mogelijk naar Indonesië te gaan. De Stichting Ruggensteuntje Indonesie is daarom opgericht om het door haar begonnen werk voort te zetten en te borgen voor de toekomst.

info@sri-indonesie.nl

IBAN NL76TRIO 0212312561

KvK 53227883

Anbi-verklaring

Ontstaansgeschiedenis SRI

websiteontwerp: www.vormbeeld.nl