HOME WAAROM DOOR WIE VOOR WIE NIEUWS JAARSTUKKEN

info@sri-indonesie.nl

IBAN NL76TRIO 0212312561

KvK 53227883

Anbi-verklaring

 

 

RSIN nummer 850800973 (voorheen fiscaal nummer)

Projecten

websiteontwerp: www.vormbeeld.nl

Zoals op de homepagina beschreven, bieden we mensen in Indonesië en met name op Bali en Java een ruggensteuntje, gericht op scholing van kinderen en steun aan kleine zelfstandigen. Dit om de leefomstandigheden van mensen te verbeteren. Daartoe hebben we rechtstreekse contacten met gezinnen die onder de armoedegrens leven en met kleine zelfstandigen die met moeite het hoofd boven water houden. In de loop der tijd hebben we ook contact gekregen met mensen die goed inzicht hebben in de samenleving ter plekke en betrouwbaar kunnen werken, dit zijn voor ons Indonesische contactpersonen ter plaatse. De contactpersonen bezoeken we jaarlijks, we bespreken met hen de voortgang en maken een planning voor de komende periode. Hierna volgen beschrijvingen van de diverse projecten op Bali en Java met daarbij een foto. U kunt de onderstaande projecten aanklikken om door te bladeren.
Voor meerdere beschrijvingen van de projecten en actuele informatie verwijzen we naar de nieuwsbrieven, op deze website te vinden onder archief en nieuws.

BALI
- schoolopleidingen
- speciale projecten voor kinderen
- kleine zelfstandigen
JAVA
- schoolopleidingen
- kleine zelfstandigen