websiteontwerp: www.vormbeeld.nl
HOME WAAROM DOOR WIE VOOR WIE NIEUWS JAARSTUKKEN

De Stichting Ruggensteuntje Indonesië, SRI is opgericht op 25 juli 2011, te Den Haag. De belangrijkste reden voor het oprichten van de stichting is het kunnen voortzetten van het levenswerk van Judith Huizinga en het borgen hiervan richting toekomst. Judith is hiertoe niet meer in staat, wegens gezondheidsredenen. SRI is volgens notariële akte opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. SRI heeft de ANBI-status. Dit houdt o.a. in dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het bestuur van SRI bestaat uit vijf leden:
Janny Vellekoop (1947) is al jaren verbonden met mensen in Indonesië. Zij was o.a. mede-oprichtster en directeur van de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen in Den Haag , nu Taal aan Zee, en mede-oprichtster van het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties, nu Het Begint met Taal. Deze organisaties bieden veel mensen toegang tot educatie. Dat is ook een overeenkomst met haar werk in Indonesië.  In 1992 ontmoette zij Judith Huizinga en heeft vanaf dat moment Judith ondersteund in het voortzetten en uitbouwen van het begonnen werk. Ieder jaar gaat ze nu, samen met Willemien Ankum, naar Indonesië en bezoekt dan de gezinnen en kinderen die een steuntje in de rug krijgen bij hun schoolopleiding, alle contactpersonen die het werk plaatselijk ondersteunen en alle kleinschalige projecten, waarin mensen weer toekomst gaan zien. Janny is voorzitter.
Willemien Ankum (1948) woonde van 1975 tot 1985 met haar gezin op Java. In die tijd was ze betrokken bij verschillende projecten. Terug in Nederland was ze vele jaren bestuurslid van Femconsult. Femconsult richt zich met name op verbetering van de positie van vrouwen in landen o.a. in Azië en Afrika. Ze heeft altijd haar belangstelling voor Indonesië behouden en jaarlijks bezoekt ze het land/de projecten samen met Janny Vellekoop. Willemien is penningmeester.
Ingrid Suasso de Lima de Prado (1960) wordt als directeur van stichting Taal aan Zee, die Nederlandse les voor asielzoekers, vluchtelingen en geïsoleerde anderstalige vrouwen verzorgt, elke dag geconfronteerd met het belang van toegang tot educatie voor iedereen. Dit geldt voor Nederland en zeker voor een land als Indonesië waar geen sociale voorzieningen zijn en een opleiding de kans op een beter bestaan vergroot. De SRI zorgt ervoor dat kinderen hun school kunnen afmaken. Ook de andere projecten, voor vrouwen en kleine zelfstandigen, geven het juiste ruggensteuntje en bieden mensen uitzicht op een zelfstandig bestaan. Daarom zet Ingrid zich graag in als bestuurslid van SRI. Want wie wil daar nou niet aan meewerken! Ingrid is secretaris.
Helga Hamstra (1968) heeft, als grafisch vormgever, opdrachtgevers in verschillende vormen van sociale dienstverlening. Door deze samenwerking is ze vaak geconfronteerd met allerlei soorten leed in de wereld. Ze draagt graag bij aan het vooruit helpen van de minder bedeelde medemens en is bovendien geinteresseerd in de Indonesische cultuur. Helga is bestuurslid.
Devi van Egmond-Amanullah (1974) is geboren in Jakarta, Indonesië. Ze heeft met haar familie op diverse continenten gewoond en is uiteindelijk in Den Haag blijven wonen. Zij gaat regelmatig naar Indonesië en is al jaren bezig met de ondersteuning van weeskinderen en kansarmen in Jakarta. Devi is adviseur van het bestuur.

info@sri-indonesie.nl

IBAN NL76TRIO 0212312561

KvK 53227883

Anbi-verklaring

 

 

 

Oprichting en bestuursleden