HOME WAAROM DOOR WIE VOOR WIE NIEUWS JAARSTUKKEN

Op Java en Bali volgen enkele tientallen kinderen een schoolopleiding, variërend van de lagere school tot een beroepsopleiding. Dit is mogelijk door een financieel ruggensteuntje van SRI aan het gezin. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de situatie; voor het ene kind is het voldoende de kosten van de schooluniformen te betalen voor het andere kind is het nodig alle schoolkosten te betalen. Soms is de steun tijdelijk, wanneer bv een der ouders weer werk vindt, soms is het gedurende de gehele opleiding wanneer bv de ouders niet meer leven of de ouders niet meer in staat zijn werk te vinden.
Ook geeft SRI vakmensen een steuntje in de rug. Vakmensen zijn vaak kleine zelfstandigen, die hun vak met vakmanschap uitoefenen maar afhankelijk zijn van opdrachten. In economisch slechte tijden is het erg moeilijk opdrachten te verkrijgen. SRI geeft hen opdrachten of verstrekt hen een kleine lening, zodat zij bijvoorbeeld gereedschap kunnen aanschaffen. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanschaf van twee naaimachines door een kleermaker, waardoor hij twee jongeren een vakopleiding kon bieden. 
SRI onderscheidt zich van andere goede doelen organisaties door het persoonlijke en rechtstreekse contact met de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Doordat Janny Vellekoop en Willemien Ankum één keer per jaar, op eigen kosten, naar Indonesië reizen en de projecten bezoeken, zijn we er zeker van dat het geld daadwerkelijk goed besteed wordt. En dat we steun kunnen bieden waar nodig is. Iedereen die voor SRI werkzaamheden verricht, doet dit op basis van vrijwilligheid. Dit betekent dat àlle onkosten die gemaakt worden, voor eigen rekening zijn. Zo danken wij bijvoorbeeld onze webmaster die deze website op geheel vrijwillige basis ontworpen heeft!
Uiteraard hebben wij voor de steun die SRI geeft, zelf ook financiële steuntjes nodig. Daarom zijn wij blij met onze trouwe sympathisanten, waar wij al jaren op kunnen rekenen en die ons met een klein of groter bedrag steunen. Nieuwe sympathisanten zijn natuurlijk altijd welkom! Het netwerk van sympathisanten ontvangt de nieuwsbrieven en jaarberichten en wordt uitgenodigd voor activiteiten, georganiseerd door SRI.

info@sri-indonesie.nl

IBAN NL76TRIO 0212312561

KvK 53227883

Anbi-verklaring

Doelstelling SRI
Het verbeteren van levensomstandigheden en het reduceren van armoede, in het bijzonder op de Indonesische eilanden Bali en Java, alsmede het vergroten van kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen door middel van scholing waardoor zij een grotere kans hebben op een economisch actieve toekomst.

websiteontwerp: www.vormbeeld.nl

Stichting Ruggensteuntje Indonesië biedt mensen op Bali en Java een ruggensteuntje, gericht op scholing van kinderen en steun aan kleine zelfstandigen.

laatste update: april 2018